Πιστοποιημενά Ψηφιακά Δοκίμια

Posted · Add Comment

Για να ονομάσουμε ένα ψηφιακό δοκίμιο πιστοποιημένο και αξιόπιστο (να μπορεί, δηλαδή, να αναπαραχθεί με ακρίβεια σε τετραχρωμία), θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, να έχει δηλαδή κάποια αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Οι πιο αξιόπιστες πιστοποιήσεις είναι αυτές των ISO και Fogra. 
Πιο συγκεκριμένα, ISO Coated 39L ή το αντίστοιχο πρωτόκολλο Fogra.

Για να αναγνωρίσει ο ενδιαφερόμενος ένα πιστοποιημένο δοκίμιο θα πρέπει:

  1. Να είναι τυπωμένο σε πιστοποιημένο χαρτί (με υδατογράφημα στο πίσω μέρος, που έχει λογότυπο GMG, EFI, Kodak, Fuji κλπ)
  2. Να αναγράφει στο εμπρός μέρος, το προφίλ εκτύπωσης, ημερομηνία, ημερομηνία τελευταίου καλιμπραρίσματος, μάρκα συστήματος εκτύπωσης (Rip) και εκτυπωτή.
  3. Να έχει τυπωμένη χρωματική μπάρα ελέγχου του δοκιμίου.

13

Χρωματική μπάρα

  1. Να φέρει αυτοκόλλητο ταμπελάκι, με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της παραπάνω μπάρας, με τις ανοχές και τις αποκλίσεις τους, όπως αυτές ορίζονται από τον ISO.

14

Αυτοκόλλητα ταμπελάκι πιστοποίησης

Για να γίνουν λίγο πιο κατανοητά τα παραπάνω σας παραθέτω τη διαδικασία εκτύπωσης δοκιμίου.
Τα ψηφιακά δοκίμια τυπώνονται σε inject εκτυπωτές οι οποίοι καλιμπράρονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά ανά 10 ημέρες) με ειδικό πρόγραμμα καλιμπραρίσματος (Δύο είναι τα βασικά προγράμματα GMG, EFI).

15

Καλιμπράρισμα εκτυπωτή με eye-one

To αρχείο ριπάρεται και κατόπιν εκτυπώνεται στον εκτυπωτή έχοντας και τη χρωματική μπάρα, καθώς και τα στοιχεία της εκτύπωσης. (προφίλ εκτύπωσης, ημερομηνία, ημερομηνία τελευταίου καλιμπραρίσματος, μάρκα συστήματος εκτύπωσης (Rip) και εκτυπωτή).
Κάθε δοκίμιο που βγαίνει ελέγχεται με το eye-one (συσκευή x-rite), περνώντας το πάνω από τη χρωματική μπάρα. 

16

Έλεγχος χρωματικής μπάρας

Αν είναι ΟΚ εκτυπώνεται αυτοκόλλητο που αναγράφει τα αποτελέσματα του περάσματος με το eye-one και υπογράφεται από το χειριστή.

Σημείωση: 
Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ο φωτισμός κάτω από τον οποίο κοιτάμε το δοκίμιο. Ο σωστός φωτισμός είναι τα 5.000 Kelvin και ειδικές λάμπες για αυτή τη χρήση. Είναι δυνατόν να παρατηρούνται, όπως είναι αναμενόμενο, μικρές διαφορές ανάμεσα σε δύο πιστοποιημένα δοκίμια, λόγω χρήσης διαφορετικών συστημάτων Rip, ή και εκτυπωτή, λόγω διαφορετικών αλγορίθμων ή χρωστικών (χρωμάτων), αντίστοιχα.

 

Πιστοποιημενά Ψηφιακά Δοκίμια

Comments are closed.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού
Upload
×
Υποβολή Βιογραφικού

Upload

×
Θέλω να γίνω συνεργάτης!
×
Μιλήστε μας ελεύθερα
×