• Στη ΛΥΧΝΙΑ, ελευθερία σημαίνει σεβασμός

Πράσινος Προσανατολισμός 

Στη Λυχνία η δημιουργικότητα, η καινοτομία, ο σεβασμός και η ασφάλεια είναι έννοιες που δε μπορούν να συμβαδίσουν η μία χωρίς την άλλη. Σημασία για μας έχει όχι μόνο το τι παράγουμε αλλά και πώς το παράγουμε.

Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η ΛΥΧΝΙΑ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένη στις αρχές της Υπεύθυνης Λειτουργίας. Με συνέπεια και συνέχεια εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σωστής διαχείρισης χημικών, ανακύκλωσης των υλικών που δεν χρησιμοποιούμε πια (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό) αλλά και ενέργειας, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τη λειτουργία μας.

Η ΛΥΧΝΙΑ συμμετέχει τακτικά και σε κοινωνικές δράσεις, υποστηρίζοντας ενεργά αρχές και αξίες που συντελούν στην υγιή ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής όλων μας. Συνεισφέρουμε τόσο με υποστήριξη σε Μη Κυβερνητικούς, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, αλλά και με ενεργή συμμετοχή και εθελοντική εργασία του ανθρώπινου δυναμικού μας για κοινωφελείς σκοπούς.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού

[huge_it_forms id=»1″]

×
Υποβολή Βιογραφικού

[huge_it_forms id=»8″]

×