• Απογειώνουμε τις ιδέες σας με σεβασμό στο περιβάλλον

Πράσινος Προσανατολισμός 

  Στη ΛΥΧΝΙΑ η δημιουργικότητα, η καινοτομία, ο σεβασμός και η ασφάλεια είναι έννοιες που δεν μπορούν να συμβαδίσουν η μία χωρίς την άλλη. Σημασία για μας έχει όχι μόνο το τι παράγουμε αλλά και πώς το παράγουμε. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η ΛΥΧΝΙΑ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένη στις αρχές της υπεύθυνης λειτουργίας. Με συνέπεια και συνέχεια εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σωστής διαχείρισης χημικών, ανακύκλωσης των υλικών που δεν χρησιμοποιούμε πια (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό) αλλά και ενέργειας, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τη λειτουργία μας.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού
Upload
×
Υποβολή Βιογραφικού

Upload

×
Θέλω να γίνω συνεργάτης!
×
Μιλήστε μας ελεύθερα
×