Όροι Σύμβασης

Posted · Add Comment

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ο πελάτης πρέπει να δώσει στην εταιρεία το πρωτότυπο υλικό (υλικό για μακέτες ή έτοιμη δουλειά κλειστή pdf) και να εξηγήσει σαφώς τι ακριβώς θέλει να παραλάβει με τη συμπλήρωση της φόρμας εργασίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραδίνει υλικό για να γίνει δημιουργικό:

  • Να διαβάζεται αργά και προσεκτικά το προς διόρθωση κείμενο και να παραλληλίζεται αυτό με το χειρόγραφο για την αποφυγή του κινδύνου παράλειψης στίχων ή και παραγράφου.
  • Επειδή η γραφή και η διόρθωση των κειμένων γίνονται από το χειριστή μηχανικά, να γνωρίζετε ότι μπορούν να γίνουν λάθη και στα αυτονόητα. Η ευθύνη για παράλειψη διορθώσεων βαρύνει αποκλειστικά τον διορθωτή και όχι την εταιρεία. Αν πάλι δεν διαθέτετε το χρόνο ή δεν έχετε τη διάθεση, τότε ρωτήστε μας για τις υπηρεσίες των διορθωτών μας.
  • SOS: Δοκίμιο παραλληλισμού και σύγκρισης δεν αποτελεί το χειρόγραφο ή τυχόν ηλεκτρονική ή φυσική μακέτα που φέρνει ο πελάτης, αλλά το τελικό δοκίμιο που παράγεται από το ατελιέ της εταιρείας. Εξαιρούνται τα κλειστά αρχεία που συνοδεύονται από ψηφιακό ή αναλογικό δοκίμιο. Ειδικά στον τομέα της εκτύπωσης, χρωματικό δοκίμιο αποτελεί μόνο ένα πιστοποιημένο δοκίμιο (π.χ. πιστοποίηση Fogra), και όχι εκτυπώσεις Laser, Inkjet κλπ.
  • Για να δοθεί το τυπωθείτω να υπογράφετε το τελικό δοκίμιο πριν την παράδοση στο ατελιέ ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικά με e-mail.
  • Η Εταιρεία «Λυχνία» διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί το λογότυπο ή το site της στο παραγόμενο έντυπο, διακριτικά στο πίσω μέρος του εντύπου, εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική γραπτή συμφωνία με τον πελάτη.
  • Τα πρωτότυπα υλικά (βιβλία, cd, films κλπ) μετά το πέρας των εργασιών, δεν φυλάσσονται στην εταιρία. Εάν θέλετε να σας επιστραφούν, παρακαλούμε να συνεννοηθείτε κατά την παράδοση και για την παραλαβή τους (συμπληρώνεται ένα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής : Έντυπο Not 24), αλλιώς καταστρέφονται. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει Δελτίο Αποστολής).
  • Η Εταιρεία «Λυχνία» δεν φέρει ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα υλικού που προσκομίζει ο πελάτης.

Όροι Σύμβασης

Comments are closed.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού
Upload
×
Υποβολή Βιογραφικού

Upload

×
Θέλω να γίνω συνεργάτης!
×
Μιλήστε μας ελεύθερα
×