Η ΛΥΧΝΙΑ επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην Large Format ψηφιακή εκτύπωση!

Posted · Add Comment

Στον τομέα της Ψηφιακής Εκτύπωσης Large Format εισέρχεται δυναμικά η ΛΥΧΝΙΑ.

Η νέα μονάδα Digital Printing περιλαμβάνει τεχνικό εξοπλισμό υψηλών δυνατοτήτων (μεταξύ άλλων Plotter ενιαίας εκτύπωσης 5 μέτρων) αλλά και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που της επιτρέπει να εμπλουτίσει τις δραστηριότητές της στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών και της Συσκευασίας και να αναπτυχθεί περαιτέρω στον τομέα της Ψηφιακής Εκτύπωσης Large Format.

Σήμερα η ΛΥΧΝΙΑ A.E., επενδύοντας συνεχώς σε  νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες,  έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών υποστηρίζοντας καθημερινά περισσότερους από 900 πελάτες στις ανάγκες προβολής και επικοινωνίας τους.

Γνωρίστε τις κανούργιες υπηρείες μας εδω: https://www.lyhnia.com/large-format-printing/

(Εικόνες από τις καινούργιες εγκαταστάσεις)

Comments are closed.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού
Upload
×
Υποβολή Βιογραφικού

Upload

×
Θέλω να γίνω συνεργάτης!
×
Μιλήστε μας ελεύθερα
×