Πράσινος Προσανατολισμός με αποδείξεις!♻

Posted · Add Comment

Στη ΛΥΧΝΙΑ φροντίζουμε το περιβάλλον κάθε μέρα! Η ΛΥΧΝΙΑ είναι μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής με «πράσινο προσανατολισμό». Έτσι, φροντίζουμε απόλυτα για τη σωστή διαχείριση των χημικών που χρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε τα υλικά που δε χρειαζόμαστε πια (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό).  Τα υγρά απόβλητα του εμφανιστηρίου και των offset μηχανών μπορεί να γεμίσουν έως και συνολικά 30 […]