Η ΛΥΧΝΙΑ επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην Large Format ψηφιακή εκτύπωση!

Posted · Add Comment

Στον τομέα της Ψηφιακής Εκτύπωσης Large Format εισέρχεται δυναμικά η ΛΥΧΝΙΑ. Η νέα μονάδα Digital Printing περιλαμβάνει τεχνικό εξοπλισμό υψηλών δυνατοτήτων (μεταξύ άλλων Plotter ενιαίας εκτύπωσης 5 μέτρων) αλλά και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που της επιτρέπει να εμπλουτίσει τις δραστηριότητές της στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών και της Συσκευασίας και να αναπτυχθεί περαιτέρω στον τομέα […]