Συσκευασία Κρασιού [Magnum Edition] – Κτήμα Τσακανίκα Οινοποιείο

Posted · Add Comment

“Η συνεχής καινοτομία και ο σεβασμός για την ταυτότητα του Κτήματος αποτελούν τους θεμελιώδεις πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η οινοποιία μας.” Σε αυτά τα λόγια των ανθρώπων του Κτήματος Τσακανίκα και παράξαμε την συσκευασία κρασιού, που τονίζει την παρουσία των κρασιών, αλλά ταυτόχρονα τα προστατεύει. Με ιστορία που ξεκινάει από το 1979 και αφοσίωση στην παραγωγή ποιοτικών […]